Parro

Wat is Parro? Parro is een app die door ouders en leerkrachten gedownload wordt. Alle informatie wordt via deze app gedeeld. U kunt hierbij denken aan het indelen van de 10 minutengesprekken, het delen van foto’s op een veilige manier (AVG proof), wanneer er een schoolreisje is en er is hulp nodig, bibliotheekbezoeken etc. In twee groepen is hier een proef mee gedaan en er is enthousiast gereageerd door zowel ouders als leerkrachten. We willen dit dan ook bij alle groepen invoeren. Het is belangrijk dat we zowel uw emailadres als uw telefoonnummer hebben. Heeft u dit nog niet gedaan, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen?