Informatie
-----------------------------------
Aanmelden van uw kind
-----------------------------------
Leerkansenprofiel
-----------------------------------
Belangrijke mededelingen

-Paasontbijt
-Doe de Kanga!
-Koningsspelen
-----------------------------------
Overblijf
-----------------------------------
Koffieochtend
-----------------------------------
Teamfoto en groepsfoto's
-----------------------------------
Maandbrief
-----------------------------------
Ouder en School Plus
-----------------------------------
Neveninstroom
Schakelklas
-----------------------------------
Medezeggenschapsraad
-----------------------------------
Gym
VSD activiteiten
Kunstmagneet
Leefstijl
Voorschool
Kamp groep 8
Alles over de stap naar het voortgezet onderwijs


-----------------------------------
Foto album


Zoeken naar
 

 

Adreslijst

 

SCOH Postbus 18546 2502 EM Den Haag 3118787

HCO Postbus 53509 2505 AM Den Haag 4482828

Jeugdtandzorg GGD Calandstraat 35 2521 AD Den Haag 3051222

Gezondheidscentrum Koningstraat 104 2515 JT Den Haag 3886554

Voorschool “Ireentje” Slicherstraat 6 2512 CW Den Haag 06-43395263

Zwembad De Houtzagerij Hobbemastraat 93 2526 JG Den Haag 3890404

Campina Schoolmelk Postbus 42 3440 AA Woerden 0900-2356355

Vertrouwenspersoon SCOH Dhr. B. ten Broek 3624009

De Mussen Hoefkade 602 2526 CM Den Haag 3888700

Happy Nest Oranjeplein 140 2515 PW Den Haag 06-42620774

Klachtencommissie Chr. Ond. Postbus 694 2270 AR Voorburg 3861697

Info@klachtencommissie.org / www.klachtencommissie.org

Inspectie van het Onderwijs info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over het onderwijs 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900-1113111
38

 

 

 

 

 

 

 

 
Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. SCOH draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar onder deze site wordt verwezen.
Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.